Privacy statement

 

Gegevensbescherming vinden wij zeer belangrijk. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daarom willen wij u uitleggen welke gegevens wij wanneer en voor welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken.

Onze (contact)gegevens

Tuincentrum Overvecht
Postbus 349
1620 AH Hoorn
info@tcovervecht.nl

 

Juridische basis

Persoonsgegevens worden beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ook de Telecommunicatiewet. Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. Voor gegevens van rechtspersonen geldt deze bescherming niet. Bij persoonsgegevens gaat het om individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke feiten die met u als persoon te maken hebben (bijvoorbeeld uw naam in combinatie met uw e-mailadres). Informatie die niet rechtstreeks in verband kan worden gebracht met uw werkelijke identiteit valt hier niet onder.

 

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet voor reclamedoeleinden aan derden. Derden ontvangen uw persoonsgegevens uitsluitend op de in deze privacyverklaring omschreven wijze van ons. Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan partijen buiten de EU. Mocht dit in incidentele gevallen niet anders kunnen, dan worden er door ons contractuele verplichtingen overeengekomen waardoor u rechten conform de AVG zijn gewaarborgd.

 

Wat gebeurt er als u gebruik maakt van onze website?

Bij ieder bezoek aan onze website, dus wanneer u een bestand van onze server oproept of probeert op te roepen, worden gegevens hierover in een protocolbestand (logfile) opgeslagen.

Bij iedere oproep worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres;
 • Naam van het opgeroepen bestand;
 • Datum en tijdstip van de oproep;
 • Verstuurde hoeveelheid gegevens;
 • Melding of de oproep is gelukt;
 • Melding waarom een oproep eventueel is mislukt;
 • Besturingssysteem en browsersoftware van uw computer;
 • Beeldschermresolutie;
 • Browserstaal;
 • Kleurintensiteit;
 • Browser-plug-ins (Javascript, Flash-Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Reader enz.);
 • De website van waaraf u ons bezoekt

De aangemaakte gegevensbestanden worden voor statistische doeleinden in logfiles opgeslagen en na statistische verwerking gewist. Wij kunnen de opgeslagen gegevens niet tot u herleiden. De gegevens worden door ons ook niet aan derden verstrekt. Alleen in geval van een inbreuk op onze rechten behouden wij ons het recht voor een gegevensbestand aan de bevoegde autoriteiten door te sturen om de inbreuk op onze rechten te laten vervolgen.

 

Gebruik van uw IP-adres

Wij gebruiken IP-adressen voor slechts 2 doelen:

 1. Om te analyseren hoe vaak onze websites worden bezocht. Hiervoor gebruiken wij het statistiekenprogramma Google Analytics. In dit geval wordt uw IP adres geanonimiseerd, wat inhoudt dat het laatste octet van het IP adres wordt weggehaald. Hierdoor is dit niet meer terug te leiden naar u.
 2. Om onze websites veilig en bereikbaar te houden.

 

Gebruik van Youtube video’s

Op onze website kunnen wij gebruikmaken van YouTube-video‘s die zijn opgeslagen op http://www.youtube.com/. U kunt deze rechtstreeks vanaf onze website bekijken. Alle video‘s staan in de zogenoemde “privacymodus”. Dit betekent dat geen gegevens over u als gebruiker worden verstrekt aan YouTube als u een video niet bekijkt. Pas wanneer u een video bekijkt, worden YouTube-cookies op uw computer opgeslagen en gegevens verzonden naar YouTube-exploitant Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Bij het bekijken van een video die is opgeslagen op YouTube, worden in ieder geval de volgende gegevens gezonden naar YouTube-exploitant Google Inc.: IP-adres en cookie-ID, het specifieke adres van de op onze site geselecteerde pagina, systeemdatum en tijdstip van de oproep, identificatie van uw browser.

De gegevens worden verzonden ongeacht u bij Google een account hebt waarmee u bent ingelogd, of geen account hebt. Als u ingelogd bent, worden deze gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u dit niet wilt, moet u uitloggen voordat u de button activeert.

YouTube resp. Google Inc. slaat deze gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of een op de gebruiker toegesneden vormgeving van haar website. Dit gebeurt vooral (ook voor niet ingelogde gebruikers) om specifieke reclame te maken en andere gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van een gebruikersprofiel. Hiervoor moet u zich wenden tot de exploitant van YouTube, Google Inc.

Nadere informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking hiervan door Google Inc. vindt u op deze website.

 

Wanneer en waarvoor verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens uitsluitend als u deze zelf aan ons ter beschikking stelt, of als we een gerechtvaardigd belang hebben. Een gerechtvaardigd belang kunnen wij hebben om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of als we kunnen aantonen dat het gebruik van uw persoonsgegevens relevant en passend is voor het gebruik van onze diensten.

Uw gegevens worden versleuteld verzonden. Hierdoor wordt de communicatie tussen u en onze webserver beschermd en kan misbruik van uw gegevens (afluisteren) door derden worden voorkomen. Voor het versleutelen gebruiken wij SSL (Secure Sockets Layer).

Alle met betrekking tot onze website verzamelde persoonsgegevens worden op grond van de geldende bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens uitsluitend voor de door u gevraagde diensten en voor de behandeling van uw vragen verzameld, verwerkt en gebruikt. Voor het gebruik van onze diensten door u kunnen wij soms een beroep doen op dienstverleners. In deze voorkomende gevallen zijn onze dienstverleners contractueel verplicht zich te houden aan deze privacyregeling.

Bij de eventuele verwerking of toepassing van uw persoonsgegevens wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming of profilering, tenzij u hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens dan is het mogelijk om inzicht te krijgen in de onderliggende logica die hierbij wordt gebruikt. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en waar mogelijk worden uw gegevens automatisch na zes maanden verwijderd. Als wij vanuit onze wettelijke verplichtingen gegevens langer dienen te bewaren, dan zullen we dat doen.

Uw sollicitatiegegevens worden uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien het in de lijn der verwachting ligt dat er op termijn een passende functie beschikbaar komt, dan worden uw gegevens bewaard tot maximaal één jaar na sollicitatiedatum.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kunt u ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Momenteel kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens alleen nog tippen, via dit formulier.
 • Toegang tot uw gegevens
  Op verzoek informeren wij bezoekers van onze website over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren neem dan contact met ons op.

Werving en inzet van persoonlijke advertenties (marketing)
Voor de online campagnes verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen uiteraard alleen als er sprake is van een gerechtvaardigd belang of als u vooraf toestemming hebt gegeven conform de AVG.

U kunt zich altijd uitschrijven voor deze advertenties. Op onze website gebruiken we diverse retargeting-systemen; daarom moet u per systeem de link gebruiken om de functie uit te schakelen.

Ook maken wij voor onze campagnes gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Als u niet wilt dat via deze platformen advertenties worden getoond, dan kunt u dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kunt u zich hiervoor bij deze platformen afmelden. Hoe u dit doet leest u op de volgende pagina’s:

Let op: het kan zijn dat u daarna nog steeds een advertenties van ons te zien krijgt wanneer u valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

 

Verbetering van onze dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij op basis van een gerechtvaardigd belang of als u hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.